Over Startplekje.nl, de betere startpagina

Startplekje.nl is dé startpagina met handgeselecteerde links naar de beste websites van Nederland. Startplekje keurt websites op kwaliteit, relevantie en betrouwbaarheid. Zelfs adverteerders worden geweigerd als hun websites niet voldoen aan onze kwaliteitseisen, of als we klachten over deze websites ontvangen.

In tegenstelling tot andere startpagina’s onderhouden wij onze pagina’s met zorg om zo alleen het beste van het internet te kunnen presenteren. Handige websites, betrouwbare webwinkels en andere relevante links.

Daarbij gaan we uit van jouw wensen en behoeften, en niet die van adverteerders. 

Naast onze startpagina hebben we allerlei rubriekspagina’s met relevante links per onderwerp, steeds samengesteld door experts ter zake. Pagina’s over onderwerpen, landen, steden enz.

Startplekje instellen als startpagina

De startpagina is de eerste pagina die je krijgt te zien als je gaat internetten. Als je voortaan ook wilt starten met Startplekje, dan kun je de startpagina wijzigen. Hoe je dit instelt verschilt per browser. Op deze pagina vind je de instructies voor de populairste internet browsers.